Dịch vụ nổi bật

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG MIỀN TRUNG

Admin
9 Tháng Mười Một, 2018

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG MIỀN TRUNG

 1. Tổ chức có cổ phần được chuyển nhượng vốn: Công ty cổ phần Sông Hồng Miền Trung

–  Địa chỉ: 16 Việt Bắc, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên  Huế
–  Điện thoại: 0234.3935588
–  Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao; Xây dựng…
2. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
3.  Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank ban hành.
4.  Tên, địa chỉ tổ thực hiện đấu giá cổ phần: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank. Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
5. Cổ phần bán đấu giá
–  Loại cổ phần: Phổ thông, tự do CN
–  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
–  Số lượng cổ phần bán đấu giá: 710.000 cổ phần (Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu và tối đa của từng nhà đầu tư bằng số cổ phần bán đấu giá)
–  Giá khởi điểm: 13.834 đồng/cổ phần
6. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h00 ngày 08/11/2018 đến 15h30 ngày 28/11/2018
7. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 16h00 ngày 03/12/2018
8.  Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 04/12/2018 tại Agriseco
9.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/12/2018 đến ngày 10/12/2018
10. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/12/2018 đến ngày 10/12/2018
(Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá trên website:www.songhongcorp.com.vn, www.agriseco.com.vn và tại địa điểm Tổ chức bán đấu giá).
Tài liệu đính kèm: 
01. Thong bao ban dau gia co phan
02. Ban CBTT
03. Quy che dau gia
04. Giay CNDKDD
05. Xac nhan co phan
06.NQ HDQT ve phuong an chuyen nhuong von
07. BCTC 2017
08. BCTC 06 thang 2018
09. Phu luc 1. Don dang ky mua co phan
10. Mau don khac

Bài Viết Liên Quan