Dịch vụ nổi bật

Thông điệp Sông Hồng Corp

Admin
16 Tháng Một, 2018

Tầm nhìn
Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng (SONG HONG CORP) phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của nghành xây dựng trên cơ sở liên kết sức mạnh của các thành viên với sức mạnh của các đối tác cùng hệ thống sản phẩm và dịch vụ mang tính chất chuyên nghiệp được hoàn thiện liên tục và được mở rộng một cách có chọn lọc nhằm tạo lập và đóng góp các giá trị lâu dài cho doanh nghiệp và cộng đồng.
Sứ mệnh
Không ngừng nâng cao khả năng thoả mãn nhu cầu của khách hàng, điều kiện phát triển tài năng, chất lượng cuộc sống của Cán bộ nhân viên, khả năng sinh lợi cho các chủ sở hữu và sự hưng thịnh của đất nước.
Nguyên tắc hành động
Khách hàng:
Luôn suy nghĩ và hành động một cách trung thực vì lợi ích của khách hàng, cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất với tính chuyên nghiệp cao.
Sáng tạo:
Liên tục cập nhật và áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong quản lý và sản xuất, thường xuyên cải tiến quy trình làm việc, phương pháp sản xuất và cung cấp dịch vụ.
Hợp tác:
Sẵn sàng hợp tác với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp trong và ngoài nước trên nguyên tắc bình đẳng, trung thực, các bên cùng có lợi.

“Thành công và niềm tin của bạn
Uy tín và sự phát triển của chúng tôi”

Bài Viết Liên Quan