Dịch vụ nổi bật

Cổ đông lớn Phạm Thị Phương Thúy tăng sở hữu lên 10.33%

Admin
18 Tháng Một, 2018

Ngày 08/02/2017, bà Phạm Thị Phương Thúy – cổ đông lớn của Tổng CTCP Sông Hồng  đã mua qua sàn 536,000 cp, nâng tỷ lệ sở hữu từ 8.34% lên 10.33% (2,788,000 cp).

Được biết, bà Thúy trở thành cổ đông lớn của SHG từ ngày 20/01/2017 sau khi mua thành công hơn 2.2 triệu cp SHG.

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Phương Thúy

– Mã chứng khoán: SHG

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,252,000 CP (tỷ lệ 8.34%)

– Số lượng cổ phiếu đã mua: 536,000 CP

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,788,000 CP (tỷ lệ 10.33%)

– Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu qua sàn

– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 08/02/2017./.

Bài Viết Liên Quan