Dịch vụ nổi bật

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty CP Sông Hồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017 thành công tốt đẹp

Admin
18 Tháng Một, 2018

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thực hiện Kế hoạch số 25 của BCH Thành đoàn Hà Nội về việc tổ chức Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ 14, trong 02 ngày 02 – 03/8/2012 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty CP Sông Hồng đã trọng thể tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017…

Tham dự Đại hội, đại diện lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội có đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội; đ/c Ngô Văn Nam – Trưởng Ban Thanh niên CNVC Thành đoàn Hà Nội; Phạm Thị Thanh Hương – Phó Chánh Văn phòng Thành Đoàn Hà Nội; Nguyễn Thị Mai Hương – Phó Trưởng Ban Thanh niên CNVC Thành đoàn Hà Nội. Đại diện lãnh đạo Đoàn thanh niên Tập đoàn Sông Đà có đồng chí Đặng Anh Vinh – UV BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn Sông Đà. Về phía lãnh đạo Tổng công ty CP Sông Hồng có đồng chí Nguyễn Quang Mẫn – TV HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Sông Hồng; đồng chí Kiều Văn Linh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, UV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn TCT; đ/c Phùng Minh Bằng – UV BTV Đảng ủy, UV HĐQT, Kế toán trưởng TCT; đ/c Nguyễn Ngọc Huyền – UV BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự TCT; đ/c Trần Huy Hoàng – Phó Tổng giám đốc TCT; các đồng chí lãnh đạo các phòng ban Thành đoàn Hà Nội; các đ/c đại diện ban Tổng giám đốc TCT, BTV Công đoàn, Trưởng, Phó các phòng ban Tổng công ty; các đ/c lãnh đạo đại diện cấp ủy, chính quyền các đơn vị trực thuộc TCT cùng 120 đồng chí cán bộ Đoàn xuất sắc đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc Tổng công ty CP Sông Hồng…

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty CP Sông Hồng lần thứ VIII đã diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa trọng đại, thời điểm toàn Đảng, toàn dân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, thời điểm của tuổi trẻ Tổng công ty đang ra sức thi đua thực hiện các chỉ tiêu phấn đấu lập thành tích hướng đến kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Tổng công ty CP Sông Hồng (23/8/1958 – 23/8/2012).

Đại hội Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty CP Sông Hồng lần thứ VIII có nhiệm vụ đánh giá tổng kết những kết quả đạt được, nêu rõ những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào TTN trong nhiệm kỳ 2007-2012; Quyết định phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2012-2017; kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đoàn thanh niên TCT khóa VII; bầu ra BCH Đoàn thanh niên TCT khóa VIII thực sự là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chính trị và trình độ, quyết tâm cùng CBCNV xây dựng Tổng công ty CP Sông Hồng trở thành Tổng công ty mạnh, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH – HĐH đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đ/c Nguyễn Quang Mẫn – TV HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Sông Hồng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Tổng công ty, Thành Đoàn Hà Nội, sự quan tâm tạo điều kiện của Chính quyền TCT, sự phối hợp chặt chẽ của tổ chức Công đoàn, các Phòng, Ban TCT, các đơn vị thành viên đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong suốt thời gian qua đã tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phong trào Thanh niên TCT phát triển toàn diện. Nhiều mặt mạnh cơ bản của thanh niên như trình độ học vấn, bản lĩnh chính trị, tính năng động, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần thi đua tình nguyện… được khẳng định và phát huy. Tuổi trẻ Sông Hồng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực phát huy tài năng, trí tuệ, năng động, sáng tạo, nhiệt tình mang sức trẻ của mình góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, định hướng đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội của Tổng công ty. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống của Đoàn đã bám sát các chủ trương đường lối của Đảng, đổi mới về nội dung, hình thức để phù hợp với thanh niên, nâng cao nhận thức giác ngộ chính trị, định hướng lý tưởng và thực hiện nếp sống văn hoá cho tuổi trẻ. Các hoạt động bề nổi được triển khai với nhiều hình thức, cách làm phong phú, sáng tạo và thiết thực. Thực hiện tốt phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” và “5 xung kích phát triển kinh tế, xã hội “; Phong trào “Tôi yêu Hà Nội”. Tích cực tham gia phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, thực hành tiết kiệm chi phí quản lý, tích cực tham gia các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội. Tích cực thực hiện các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” với 174 công trình, phần việc thanh niên, 69 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi hàng tỷ đồng mỗi năm cho đơn vị. Xung kích tham gia tích cực trong công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu của Tổng công ty. Củng cố và phát triển, nâng cao vai trò nòng cốt của Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng…

Xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn thanh niên Tổng công ty CP Sông Hồng xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn; tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, nâng cao thể chất và đời sống văn hoá tinh thần của thanh niên. Kết hợp hài hòa giữa việc chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng với bồi dưỡng và phát huy thanh niên thông qua đẩy mạnh tổ chức phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” trong thanh niên. Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Tăng cường, chủ động kiên chì và nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu, chỉ đạo công tác thanh niên, công tác đoàn và phong trào TTN các cấp. Tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hoá cho thanh niên. Tích cực chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh niên; khuyến khích, cổ vũ thanh niên học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; Phát huy tiềm năng to lớn của tuổi trẻ Sông Hồng, Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm đối với truyền thống 54 năm hoạt động mà những người thợ Sông Hồng đã dựng xây, mỗi thanh niên Sông Hồng luôn phấn đấu không ngừng, từng ngày tự vươn mình đổi mới để nâng cao vị thế cạnh tranh, sẵn sàng tham gia xây dựng các công trình, dự án đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tổng công ty CP Sông Hồng trong giai đoạn mới…


Đ/c Nguyễn Văn Thắng – Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Để kiện toàn tổ chức, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đoàn thanh niên Tổng công ty khóa VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Với sự đồng thuận, nhất trí tín nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa VIII gồm 21 đồng chí. Các đại biểu cũng đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Kết quả, đồng chí Dương Thị Bích Liên được Đại hội nhất trí bầu chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty CP Sông Hồng khóa VIII với số phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ 85,1%. BCH khóa VIII đã họp phiên đầu tiên và bầu Ban thường vụ Đoàn thanh niên gồm 07 đồng chí. Đồng chí Quản Trọng Lan được bầu Phó Bí thư Đoàn thanh niên và Chủ nhiệm UBKT Đoàn thanh niên TCT, đồng chí Nguyễn Đình Ngọc được bầu Phó Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty. Đại hội cũng thống nhất bầu 02 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ 14 là đồng chí Dương Thị Bích Liên và đồng chí Quản Trọng Lan.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Đoàn Thanh niên Tổng công ty CP Sông Hồng trong hoạt động phong trào chung của Thành đoàn Hà Nội. Đoàn Thanh niên Tổng công ty thực sự năng động, trí tuệ, là đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào TTN Thủ đô. Để đơn vị tiếp tục phát huy được những kết quả đã đạt được trong nhiệm tới, đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, gắn giáo dục thanh niên với việc học tập và làm theo lời Bác, gắn kết các hoạt động của đoàn viên thanh niên với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào sáng tạo với mục tiêu cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, vì sự phát triển của doanh nghiệp; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng tổ chức đoàn, đặc biệt là công tác đào tạo cán bộ, bồi dưỡng và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng để góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh…

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty CP Sông Hồng phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Mẫn – TV HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Sông Hồng đã đánh giá cao vai trò hoạt động Đoàn của Đoàn viên thanh niên Tổng công ty đã góp phần xứng đáng và quan trọng trong hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty CP Sông Hồng. Trao đổi với đoàn viên thanh niên những định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh việc cần thiết đưa ra những chương trình cụ thể, xác định rõ vai trò và vị thế của Đoàn thanh niên tại doanh nghiệp cổ phần, tích cực bám sát các hoạt động SXKD của đơn vị, phát huy vai trò xung kích tại những công trình trọng điểm, tích cực trau dồi kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ, đảm nhận các công trình phần việc thanh niên, quán triệt tới toàn thể đoàn viên thanh niên các chủ trương của Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng, xây dựng chương trình cụ thể trong từng thời điểm cho phù hợp với thực tiễn tại đơn vị, phát huy tính thần dám nghĩ dám làm của thế hệ trẻ để góp phần xây dựng và phát triển Tổng công ty CP Sông Hồng…

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đạt hiệu quả cao, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty CP Sông Hồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012-2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với sự quan tâm ủng hộ của các cấp lãnh đạo, với lòng nhiệt tình, năng động sáng tạo của tuổi trẻ, Đoàn thanh niên Tổng công ty CP Sông Hồng kỳ vọng và tin tưởng trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, rèn luyện trưởng thành, không ngừng phấn đấu nhằm đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới, phát huy hơn nữa vai trò xung kích của Đoàn viên thanh niên trên tất cả các mặt hoạt động của đơn vị, phát triển văn hóa doanh nghiệp, tiến tới xây dựng và phát triển “Văn hóa Sông Hồng” trên thị trường trong nước và quốc tế.


Ra mắt Ban chấp hành Đoàn thanh niên Tổng công ty CP Sông Hồng khóa VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Bài Viết Liên Quan