Dịch vụ nổi bật

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI THÔNG THƯỜNG CỔ PHẦN CỦA BỘ XÂY DỰNG TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG

Nguyễn Vũ
2 Tháng Mười Hai, 2020

THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI THÔNG THƯỜNG CỔ PHẦN CỦA BỘ XÂY DỰNG

TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG

 1. Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng

  • Địa chỉ: 70 An Dương, phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: – Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cầu cống, thủy điện, bưu điện, nền móng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, công trình đường dây và trạm biến thế, các công trình thềm lục địa, cảng sông, cảng biển; – Xây dựng lắp đặt hệ thống nước y tế, khí sạch, thiết bị thí nghiệm, xử lý môi trường trong các công trình y tế;

3. Vốn điều lệ: 270.000.000.000đồng, tương đương 27.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

Trong đó: Cổ phần do Bộ Xây dựng nắm giữ: 13.241.200cổ phần chiếm 49,04%vốn điều lệ.

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 13.241.200cổ phần

5. Giá khởi điểm cổ phần: 10.000đồng /cổ phần

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế đấu giá cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Sông Hồngdo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)ban hành.

7. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

8. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 03/12/2020 đến 15h30 ngày 18/12/2020 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc).
  • Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế đấu giá.

9. Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm khối lượng đặt mua.

10. Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16h00ngày 23/12/2020
  • Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế đấu giá.

11. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

  • Thời gian: 09h00 ngày 25/12/2020
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

12.Thanh toán tiền mua cổ phần: từ 25/12/2020 đến 31/12/2020

13. Hoàn trả tiền đặt cọc không trúng đấu giá: từ ngày 29/12/2020 đến ngày 04/01/2021.

(Nhà đầu tư cần tham khảo chi tiết: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website www.hnx.vn; www.mbs.com.vn; https://songhongcorp.com.vn).

Bài Viết Liên Quan