hình ảnh tiêu biểu
 
VIDEO CLIP

Bài ca xây dựng
 
 
 
 
Gửi email cho bạn bè      In ra giấy                            
 
 
Xây dựng Đoàn vững mạnh - Chào mừng đại hội đoàn các cấp
16/02/2012

Năm 2012 là năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiến hành Đại hội Đoàn các cấp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Thành Phố Hà Nội lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty CP Sông Hồng lần thứ X kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Tổng công ty Căn cứ nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, BCH Đoàn Thanh niên TCT đẩy mạnh triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi…

 

Với chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh - Chào mừng đại hội đoàn các cấp”, Đoàn Thanh niên TCT đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh niên gắn với triển khai thực hiện hiệu quả việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và triển khai thực hiện hiệu quả việc “Tuổi trẻ Tổng công ty học tập và làm theo lời Bác”; Cuộc vận động “Xây dựng thế hệ thanh niên thời đại mới” với 5 tiêu chí, 6 giá trị cốt lõi. Thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Tổng công ty trong tình hình mới, đặc biệt thông qua 3 phong trào lớn:“Tôi yêu Hà Nội”,“5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Tập trung chuẩn bị, chỉ đạo và tổ chức tốt đại hội đoàn các cấp, Đại hội điểm, thí điểm tiến tới Đại hội Đoàn Tổng công ty lần thứ VIII, Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XIV; tham mưu, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty cổ phần Sông Hồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đổi mới, tập trung cho công tác xây dựng đoàn và tham gia xây dựng Đảng. Tập trung tham mưu các cơ chế, chính sách; huy động mọi nguồn lực xã hội hỗ trợ cho công tác thanh niên và phục vụ đại hội đoàn các cấp.
 
Phấn đấu 100% cơ sở trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng Thành phố Hà Nội lần thứ XV và Nghị quyết của đại hội Đoàn. 100% cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức phát động năm thi đua cao điểm chào mừng đại hội đoàn các cấp. Phấn đấu mỗi đoàn viên, thanh niên trong Tổng công ty có ít nhất một việc làm thiết thực; mỗi cơ sở đoàn có ít nhất một công trình thanh niên hiệu quả chào mừng đại hội. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; nhân rộng các mô hình hỗ trợ thanh niên về kỹ năng sống; lồng ghép các hoạt động này vào các chương trình cụ thể như: Khánh thành, động thổ, khởi công, phát động thi đua lao động sản xuất, … tại các Dự án, Công trình trọng điểm.Tham gia các chương trình “Tuổi trẻ Thủ đô đồng hành với các chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo”; “Tổ chức các hoạt động kết nghĩa và hỗ trợ giữa các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn Thành phố”;Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Thủ đô ” và tìm kiếm các nguồn xã hội hóa xây dựng Quỹ học bổng “Chắp cánh ước mơ”; Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Thủ đô học tập và làm theo lời Bác” đến 2015; Chương trình“Tuổi trẻ Thủ đô tham gia xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2012 - 2017…
 
Đoàn Thanh niên TCT phối hợp thực hiện các Chương trình Đề án Đoàn cấp trên phát động như chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”; Tiếp tục triển khai thực hiệnđề án hỗ trợ, đoàn kết tập hợp thanh niên; thành lập tổ chức Đoàn thanh niên; phát động thi đua lao động sản xuất trên các công trường, các Ban quản lý, Ban điều hành Dự án đầu tư, công trình xây dựng trọng điểm của Tổng công ty; Thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Tổng công ty” và tìm kiếm các nguồn xã hội hóa xây dựng Quỹ hỗ trợ “Xây dựng mái nhà nhân ái”; Chương trình “Vinh danh những người thợ tài ba” để khích lệ động viên ĐVTN là công nhân, thợ nghề thi đua lao động, sáng tạo trên các công trường xây dựng; Chương trình “Thanh niên với văn hóa doanh nghiệp” thông qua các mô hình “Doanh nghiệp kiểu mẫu”, “CBCNV chuyên nghiệp”, ….
 
Tập trung giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống cho thanh niên. Tích cực tuyên truyền phổ biến, quán triệt trong đoàn viên, thanh niên các nội dung của nghị quyết đại hội Đảng các cấp, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc tham mưu, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Chương trình hành động số 01-Ctr/TU ngày 31/10/2008 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Tuổi trẻ Tổng công ty học tập và làm theo lời Bác”; triển khai sâu rộng 5 tiêu chí thanh niên thời đại mới với 6 giá trị cốt lõi và Cuộc vận động “5 tiết kiệm” phù hợp từng Đơn vị, đối tượng; xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả, tuyên dương các điển hình tiên tiến; Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Tổng công ty và đất nước, đặc biệt là các hoạt động chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Tổng công ty lần thứ VIII, Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XIV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn theo hướng nội dung thiết thực, phương thức phong phú; Nâng cao chất lượng công tác truyền thông; đổi mới, nâng cao chất lượng và các hình thức thông tin, tuyên truyền của Đoàn…
 
Triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Hà Nội”, đẩy mạnh thực hiện 2 phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội”“4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề cấp bách của Đơn vị; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “5 tiết kiệm”, chương trình “Khi Tổ quốc cần”; Chương trình “Tuổi trẻ Tổng công ty đồng hành cùng các chiến sỹ nơi biên giới - hải đảo”; Kế hoạch “Tổ chức kết nghĩa với gia đình, cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa”; Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tổ chức sâu rộng các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hiến máu tình nguyện; tổ chức các hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động “Tuổi trẻ Tổng công ty chung tay xây dựng văn hóa giao thông”, phát triển các mô hình thanh niên xung kích bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu; Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ Đoàn, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp ứng sử, khả năng làm việc và hoạt động theo nhóm,…tạo dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp để hỗ trợ thanh niên. Triển khai sâu rộng tiêu chí Chi đoàn văn minh công sở và tuyên dương các chi đoàn văn minh công sở tiêu biểu; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích ĐVTN nghiên cứu khoa học, lao động, công tác; Thúc đẩy phát triển các ý tưởng, sang kiến cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị. Đồng thời vinh danh các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực thông qua tổ chức cuộc thi “sáng tạo trẻ”; Tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; phát triển đa dạng hóa các buổi sinh hoạt của thanh niên; Chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn về trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn, khả năng điều hành, tổ chức hoạt động Đoàn. Bổ sung nguồn cán bộ có phẩm chất chính trị, kỹ năng nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công tác Đoàn. Đội ngũ Bí thư chi đoàn đổi mới mạnh mẽ phương pháp làm việc theo hướng tôn trọng, gần gũi, phù hợp với tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng và có trách nhiệm với thanh niên, phải thực sự “nói đi đôi với làm”; Đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục, thiếu niên nhi đồng; Tập trung xây dựng Đoàn thể vững mạnh và tích cực trong công tác tham gia xây dựng Đảng…
 
Đoàn TN TCT